Forfatterarkiv: Webmaster

Generalforsamling i LA Fjordbyerne 2017

Kære medlem af Liberal Alliance

Den 8. maj kl. 19:00 afholdes ordinær generalforsamling i Liberal Alliance Fjordbyerne i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.

Se vedhæftede dagsorden og forslag til vedtægtsændringer.

Efter den ordinære del kommer vores lokale folketingsmedlem May-Britt Kattrup og fortæller lidt om den aktuelle politiske situation på Borgen.

Bestyrelsen håber at du har lyst til at deltage?

Bemærk, at man skal have betalt sit kontingent, for at deltage i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

 
Søren Rømer
Medlem af Liberal Alliance Fjordbyerne
Telefon: 29 45 17 75

Liberal Alliance glæder sig over den stor opbakning blandt de unge.

Til skolevalget den 2. februar blev Liberal Alliance det tredjestørste parti i Danmark med 13,5% af stemmerne. I Frederikssund kommune kom LA ind på en flot 1. plads med i alt 21,6% af stemmerne.

Marianne Porsborg, spidskandidat til kommende kommunalvalg i Frederikssund Kommune, glæder sig meget til det kommende valg:

– Med den opbakning blandt de unge har vi et godt afsæt for det kommende valg og det er dejligt, at mange af de unge allerede har besluttet sig for, at personlig frihed er en forudsætning for et godt liv.

Liberal Alliance glæder sig over den store opbakning blandt de unge.

Til skolevalget den 2. februar blev Liberal Alliance det tredjestørste parti i Danmark med 13,5% af stemmerne. I Halsnæs kommune kom LA ind på en flot 2. plads med i alt 17,7% af stemmerne.

Søren Rømer, spidskandidat til kommende kommunalvalg i Halsnæs Kommune, glæder sig over den flotte opbakning blandt de unge. Han udtaler:

– Vi ved at der skal arbejdes hårdt for at få et blåt flertal i kommunen, men det er dejligt, at mange af de unge allerede har besluttet sig for, at personlig frihed er en forudsætning for et godt liv.

Hvor er visionen i budgettet?

Af Søren Rømer, Liberal Alliance

Venstre og Dansk Folkeparti har netop indgået et forlig om det kommende års budget i Halsnæs Kommune.
Den gode nyhed er, at budgettet balancerer, og at vi får betalt noget af på vores gæld. Der bliver skåret lidt visse steder og tildelt lidt andre steder – alt i alt et stuerent budget.

Dog er det meget svært, at få øje på de visionerne bag budgettet. Det er på tide, at byrådet gerne med inddragelse af borgerne, får defineret en vision for, hvordan vi tiltrækker nye virksomheder, hvordan vi skaffer flere lokale arbejdspladser samt hvordan, vi tiltrækker nye skatteborgere til kommunen.

Kunne det ikke være lidt sjovere, at der var flere til at betale udgifterne, og kunne det ikke være sjovere, hvis vi havde mange flere arbejdspladser lokalt, og kunne det ikke være dejligt hvis mange flere af de unge vendte tilbage til Halsnæs efter endte studier for at bosætte sig og måske for at starte virksomhed?

En virksomheds valg af kommune hænger bl.a. sammen med det lokale erhvervsklima, og endnu engang kan man konstatere at Dansk Industri har vurderet Halsnæs som en af landets mindst erhvervsvenlige kommuner – bl.a. på grund af infrastruktur, kommunens image, skatter og afgifter. Kommunens vision skal forholde sig aktivt til alle disse områder – det gør nye virksomheder, når de skal vælge hovedsæde.

Når en ung familie skal bosætte sig, vil vores skønne placering på landkortet betyde meget, men valget vil også påvirkes af mange andre faktorer som f.eks. skoleresultater og trivsel, infrastruktur og ikke mindst kommuneskat. Også her taber vi til vores nabokommuner på de fleste parametre.

Hvis Halsnæs Kommune vil være en attraktiv kommune, skal der lægges en plan for at forbedre alle nævnte punkter, og et godt sted at starte kunne være igen at sænke kommuneskatten med de 0,3 procentpoint, som det forrige byråd hævede den med – så kommer vi på niveau med nabokommunerne og bliver ikke fravalgt af denne grund.

Men arbejdet stopper ikke der – der er nok at tage fat på, hvis vi vil gøre Halsnæs Kommune til den allerbedste!

Artiklen blev bragt i Halsnæs AVIS 8. Oktober 2016: Link.

Anders Samuelsen går på gaden i Nordsjælland

Liberal Alliances partileder, Anders Samuelsen, lader op til det kommende
folketingsvalg, når han går på gaden i fire forskellige nordsjællandske byer.

Det sker lørdag den 30. maj, hvor det er muligt at møde Liberal Alliance i
samtlige kommuner i Nordsjælland fra kl. 10.00 – 14.00. I løbet af det tidsrum vil
den liberale partileder selv være til stede i både Birkerød, Hørsholm, Hillerød og
Hundested, hvor han ser frem til at møde folk til en politisk snak.

”Vi kan kun gætte på, hvornår valget kommer, men én ting er sikkert – Liberal
Alliance er klar, når det sker. Vi har et stærkt hold med mange dygtige
kandidater, og vi koncentrerer os om at tale politik. Jeg håber på at møde mange
borgere rundt omkring i Nordsjælland, og jeg ser meget frem til at fortælle om
Liberal Alliances plan, der er gennemregnet af Finansministeriet og vil skabe
mere vækst og velstand i Nordsjælland og resten af Danmark,” siger Anders
Samuelsen.

Du kan møde Anders Samuelsen på følgende tidspunkter:

Birkerød Hovedgade ved Irma: Kl. 10.00 – 10.35
Hørsholm Bymidte: Kl. 11.00 – 11.35
Torvet i Hillerød: Kl. 12.10 – 12.45
Hundested Havn: Kl. 13.25 – 14.00

Derudover vil øvrige folketingskandidater og repræsentanter fra Liberal
Alliances lokale foreninger være til stede i følgende byer fra kl. 10.00 – 14.00:

Halsnæs: Hundested Havn kl. 10.00 – 14.00
Kandidat: Anne-Marie Tørnes-Hansen, i Halsnæs kl. 12.00 – 14.00

Frederikssund: Ved Sillebroen kl. 10.00 – 14.00
Kandidat: Anne-Marie Tørnes-Hansen, i Frederikssund Kl. 10.00 – 12.00

Rudersdal: Birkerød Hovedgade kl. 10.00 – 12.00 / Holte Midtpunkt ved Kvickly
kl. 12.00 – 14.00
Kandidat: Elisabeth Ildahl

Hørsholm: Hørsholm Bymidte kl. 10.00 – 14.00
Kandidat: Niels Westy og Maj-Britt KattrupHelsingør: Stürups Plads, Bycenteret kl. 10.00 – 14.00

Gribskov: Gilleleje ved Superbrugsen kl. 10.00 – 14.00
Kandidat: Karsten Steen Andersen

Hillerød: Torvet i Hillerød kl. 10.00 – 14.00
Kandidat: Jonathan Nielsen

Furesø: Værløse Bymidte kl. 10.00-14.00
Kandidat: Tommy Højegaard, i Værløse kl. 10.00 – 12.00

Egedal: Egedalcenteret kl. 10.00 – 14.00
Kandidat: Tommy Højegaard, i Egedal kl. 12.00 – 14.00

Allerød: Gågaden i Allerød kl. 10.00 – 14.00
Kandidat: Palle Christensen

Fredensborg: Føtex i Kokkedal kl. 10.00 – 14.00

For yderligere informationer kontakt: Søren Rømer, formand for Liberal Alliance
Fjordbyerne, tlf. 29 45 17 75.

LA: Opprioritér de borgernære kerneopgaver i budgettet!

Liberal Alliance (LA) Frederikssund (del af LA Fjordbyerne) har lige kommenteret på Budget 2015-2018 i et høringsvar, indsendt til kommunen i sidste uge. Et kort referat fra vores høringsvar må lyde:RO PÅ – kære Byrødder, Jeres ambitionsniveau er alt for højt, I vil for meget nyt på én gang, samtidig med, at I sparer for voldsomt på mange af de borgernære kerneopgaver i kommunen!

Byrådet foreslår nemlig dels så mange besparelser i næste års budget, at det næsten kan fylde en gammeldags telefonbog, og dels kommer Byrådet med forslag til stribevis af nye initiativer, nye projekter, byggeri af nye kommunale anlæg –og bygninger o.s.v. Det virker, kort fortalt, helt uholdbart.

Trist er det for eksempel at se, hvordan Byrådet med den ene hånd foreslår både øget forvaltning inden for Turisme og flere nye kommunale Turisme-nybyggerier, og med den anden hånd foreslår helt tåbelige besparelser -og utidige strukturændringer på skole, SFO og klubområdet, og det midt i en kaotisk tid, hvor indkøringen af den nye Folkeskolereform kun lige er begyndt!

Sæt tempoet ned, kære Byrødder. Pas på skolerne, de har det svært nok i forvejen. Drop, eller udskyd, mange af Jeres nye og dyre projekter. Hold igen med at optage lån – de skal trods alt betales tilbage.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, Jægerspris

Høringsvar fra Liberal Alliance – på Frederikssund Kommunes Budget 2015-2018

Det er med stor interesse, at undertegnede repræsentanter for Liberal Alliance Frederikssund (del af Liberal Alliance Fjordbyerne) har læst det nye Byråds første Budgetforslag 2015-2018. Den sammenlagte kommune har nu for første gang fået et Byråd med borgerlig-liberalt flertal i spidsen, og det har vi naturligvis forventet vi os meget af.

Indledningsvist, skal vi rose Byrådet for så småt at være gået i gang med at inddrage borgerne, dels i det udviklende, politiske arbejde (i første omgang på Kultur –og Fritidsområdet) og dels i kommunens økonomi og budgetarbejde. Naturligvis ønskede LA Frederikssund at processen med inddragelse af borgerne i kommunens årlige budgetfase var startet noget før, men nu er byrådet i gang, og til næste år kan processen fint startes op i foråret, senest før skolesommerferien, som Borgmesteren også selv var inde på, ved det nyligt afholdte informationsmøde om samme emne. Ligeledes skal der lyde ros for planer om tre mindre men vigtige initiativer:

  • Trafiksikring af Møllevej, Jægerspris – længe savnet i forhold til kravet om ”Sikker Skolevej”
  • Afskaffelse af byggesagsgebyrer – letter byrden for borgere og erhvervsliv
  • Afskaffelse af afgiftfor anvendelse af udendørsarealer…

Læs resten

Byråd har lyttet til LA

For nyligt kunne jeg læse her i Lokalavisen, at Frederikssund Byråd, med vores nye Borgmester i spidsen, har besluttet at invitere kommunens borgere til et møde omkring næste års budget. Hvor er det glædeligt – for det var præcis det Liberal Alliance Fjordbyerne foreslog i et læserbrev i foråret! De budgetter som hvert år behandles og forhandles i byrådet, drejer sig jo på én gang om forvaltning af borgernes penge og om prioritering mellem de mange ydelser kommunen leverer til borgerne. Derfor har det altid været LA politik, at borgerne skulle inddrages i processen, så godt som det nu kan lade sig gøre, og et borgermøde omkring den sidste fase i byrådets budgetforhandlinger, er afgjort et godt skridt på vejen. Så tak herfra, for at Byrådet har lyttet til LA – det tegner godt, og vi glæder os til at deltage i mødet.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, Jægerspris

Sikker skolevej ved ny Seniorlandsby?

For nyligt har kommunen udarbejdet et forslag til ny lokalplan for området ved den lille grusvej Hannelundsvej og Møllevej i Jægerspris, fordi ejeren af området ønsker at opføre en seniorlandsby i form af 61 ejerboliger. Der er altså tale om etablering af enby-i-byen placeret i et naturskønt område på mark og eng, over for Jægerspris Skole. Oprindeligt var området i kommuneplanens såkaldte rækkefølgeplan frigivet til boligbyggeri tidligst i 2019, men en fremrykning kan ske, hvis kommunen og en grundejer indgår aftale om det.

Grundlæggende går vi i Liberal Alliance varmt ind for, at private aktører står for initiativer som dette, men præcis i denne sag, er der nogle spørgsmål og problemer, som jeg godt kunne tænke mig, at Kommunen og Byrådets politikere vender en ekstra gang, inden de trygger på ja-knappen til projektet.

For det første bliver boligbyggeriet fremrykket på betingelse af, at den private ejer betaler de nødvendige vej- og infrastrukturanlæg, på kommunens veje, for at området kan tages i brug. Det er i princippet også fint og lige efter bogen, blot Frederikssund Kommune på alle leder sikrer sig, at det nye vejanlæg ikke får negative konsekvenser for skolebørnenes trafiksikkerhed.

Som forslaget ligger nu, vil seniorlandsbyen altså blive bygget med udkørsel til Møllevej, lige over for indkørslen til skolen. Møllevej er nok Jægerspris’ mest trafikerede vej, og udbygges Hannelundsvej til at være en asfalteret villavej, bør det uden tvivl ske under den største hensyntagen til de mange skolebørn, som i forvejen er utrygge ved at færdes, på cykel eller gåben, på Møllevej.

For det andet, vil jeg foreslå, at behovet for en hel seniorlandsby, i form af 61 ejerboliger i Jægerspris, vurderes lidt nærmere. Hvis det vurderes at der rent faktisk er et behov for sådan en nyby-i-byen for seniorborgere vil jeg foreslå, at kommunen i stedet tager teten til, at seniorlandsbyen blev bygget tættere på Jægerspris centrum, f.eks. på det klargjorte areal lige bag Superbrugsen og Fyrrehegnet. Det må alt andet lige være mere interessant for de ældre borgere, at bo i gå-afstand til indkøbsmuligheder, lægehus, apotek mv.

Skoleelevernes trafiksikkerhed på Møllevej er vigtig og til stadig bekymring, og ved at placere en seniorlandsby tættere på Jægerspris centrum, i stedet for det foreslåede, ville man altså slå to fluer med et smæk: undgå øget trafik lige ved Jægerspris Skole og give seniorlandsbyens beboere kortere afstand til indkøb, læge o.s.v.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, Jægerspris

Sæt Siflingen fri!

Frederikssund børn

Michael Herløvs læserbrev om den stigende ensretning i Frederikssund Kommune

I sidste uge havde en mor til et barn i skovbørnehaven Siflingen et læserbrev i lokalavisen. Hun protesterede forståeligt nok mod den forestående lukning af en velfungerende institution. Det jeg bed mærke i, var at hun citerede sin søn for at have sagt, ”at så starter vi bare vores egen skovbørnehave”.
Det er kloge ord! Og det er glædeligt at flere forældre går med tanker om at starte en privat skovbørnehave. Flere private børnehaver, vuggestuer og dagplejere kan nemlig højne de offentlige institutioners kvalitet, det er sundt med konkurrence og alternative tilbud.

I 2007 gik 6.820 børn i private vuggestuer eller børnehaver. Det tal var sidste år 16.861 og tendensen fortsætter i takt med at ensretningen af de offentlige institutioner øges. En øget ensretning er absolut ikke til gavn for børnene.
Private institutioner kan jo netop frit indrette sig på deres egen måde. Og forældrene kan frit vælge om det er et tilbud de ønsker til deres barn.

Derfor opfordrer jeg forældrene til at gøre alvor af deres planer og visioner om at bevare kommunens eneste skovbørnehave. At Enhedslisten har fået udskudt beslutningen ændrer ikke en pind, andet end at pinen trækkes ud.

Derfor opfordrer vi også det siddende byråd til at støtte forældrene, hvis de beslutter at stable et privat tilbud på benene.