Forfatterarkiv: Webmaster

LA: Økonomisk politik er en tynd kop te!

Marianne Porsborg

Marianne Porsborgs læserbrev om manglende ambitioner i Frederikssund Kommune.

LA: Økonomisk politik er en tynd kop te!

I onsdags besluttede Frederikssund Byråd en ny økonomisk politik, der skal være gældende for denne periode, hvor Venstre, for første gang, skal sidde for bordenden i byrådssalen. Nu ligger landet jo sådan, at man sjældent får noget forærende, og slet ikke i politik. Med det in mente, vil jeg i al fredsommelighed bare lige minde det blå byrådsflertal om, at hvis Venstre agter at genvinde borgmesterposten ved næste kommunalvalg i 2017, så duer det ikke, at udarbejde så ringe en økonomisk politik som den, et næsten enigt Byråd altså lige har vedtaget skal gælde for de næste 3½ år.

Kort fortalt, så kan vi desværre konstatere, at det såkaldte borgerlig-liberale flertal i Frederikssund Byråd åbenbart ikke agter at ville leve op til valgkampens fine løfter, da den nye økonomiske politik for styret i denne byrådsperiode, på ingen måde er hverken liberal, målbar eller konkret. Trist, og ærgeligt – hvis det betyder, at Venstre slet ikke agter at vise borgerne, at partiet vil føre en anden politik, end den Socialdemokraterne har stået i spidsen for, igennem de første to perioder af den sammenlagte kommunes levetid.

Godt nok tog Hans Andersen (V) ordet ved byrådsmødet og sagde (citeret efter hukommelsen): Skattelettelser er noget vi gennemfører i Venstre, det er ikke noget vi bare snakker om (citat slut). HVIS -skattelettelser for virksomheder og borgere i Frederikssund Kommune virkelig lå Venstre-løverne stærkt på sinde, så tror jeg nu også, at de ville have haft let ved at skrive det ind i den økonomiske politik. Men, det har de ikke gjort, og skattelettelser er altså alligevel bare noget Venstre kun snakker om når der er valgkamp.

Mød LA på Krudtværket

Når du står op lørdag den 3. maj, vil du igen kunne se de orange valgplakater fra Liberal Alliance i gadebilledet. Denne gang drejer det sig om valg til Europaparlamentet. Vi håber på at få valgt en kandidat ind, så vi kan være med til at reducere bureaukratiet.

Samme lørdag er der igen Krudtværksmarked i Frederiksværk, og traditionen tro møder Liberal Alliance selvfølgelig op. Hvis du har lyst til at kigge forbi og få en sludder om Europaparlamentsvalget eller andre emner, kan du finde os på krudtværksalleen – lige ved Hans Futtrups sti.

Hvis du skulle have tid og lyst til at hjælpe med at sætte plakater op, dele flyers ud eller andre aktiviteter, må du meget gerne kontakte mig. Al form for hjælp tages imod med glæde.

Mvh

Søren Rømer
Tlf: 29 45 17 75
Mail: soren@la-halsnaes.dk

Ondskaben Selv

Det er kommunens opgave at sikre, at der bliver gjort rent i de offentlige institutioner, at der bliver ryddet sne om vinteren og at broer vedligeholdes ordentligt. Men det er ikke nødvendigvis kommunen selv, der skal løse opgaverne: Kommunen skal beskrive opgaven, og sikre at den bliver løst – i den aftalte kvalitet og til den rigtige pris.

Nu er konkurrenceudsættelse af ”Natur og Vej” og ”Rengøring” langt om længe sat på dagsordenen i Halsnæs kommune, og jeg forudser mange kommentarer om, at det private erhvervsliv er ondskaben selv, at de mishandler medarbejderne og at kommunen kan gøre det meget billigere og mere effektivt selv. Husk at private virksomheder som regel kun bliver en succes, når de har gode produkter, tilfredse kunder og glade medarbejdere. Hvis private virksomheder har lige så højt sygefravær, som medarbejdere i Halsnæs kommune, vil jeg påstå, at de er dårlige til at drive virksomhed!

Det første skridt i en udliciteringsproces er at beskrive, hvilke opgaver kommunen forventer, der skal løses. Man skal også have beskrevet hvordan, det kan kontrolleres, om en privat virksomhed leverer den rigtige kvalitet. Kan det virkelig passe, at Halsnæs kommune har løst opgaverne i mange år, uden at opgaverne har været beskrevet, og uden at man har haft en kontrol af, om arbejdet blev udført ordentligt? Det kan jeg ikke tro, og hvad er det, der gør, at man nu skal beskrive opgaverne i endnu flere detaljer – mon ikke en privat virksomhed, der er specialiseret i rengøring, har en rigtig god ide om, hvordan der skal gøres rent og hvordan man skal behandle medarbejderne?

Hvis en privat virksomhed skal kunne gøre en forskel i Halsnæs kommune, skal vi ikke kræve, at de gør det præcis på samme måde, som det er blevet gjort indtil nu, for så opnår vi jo intet og bremser al innovation. Lad private virksomheder komme med deres bud på, hvordan opgaven kan løses – de har typisk bredere viden om, hvad der bedst kan lade sig gøre!

Søren Rømer
Formand for Liberal Alliance i Halsnæs

LA: Ja tak til mere nærdemokrati

Liberal Alliance Frederikssund hilser de kommende lokale borgermøder på fritidsområdet varmt velkommen! Vi synes det er utroligt vigtigt, at et byråd løbende er i tæt dialog med borgerne – også imellem byrådsvalgene, og derfor ser vi frem til, at deltage aktivt i dette positive tiltag fra det nye Byråds side. Vi håber naturligvis, at rigtig mange borgere og repræsentanter fra Fritidsområdets foreninger også vil deltage aktivt i møderne.

I forlængelse af det nye Byråds begyndende åbenhed og dialog med borgerne på kultur- og fritidsområdet, vil Liberal Alliance Frederikssund foreslå, at borgermøder også indføres inden for kommunens økonomi-område. Vi mener det er betydningsfuldt for vores nærdemokrati, at byrådet også indvier borgerne i kommunens økonomi generelt, og naturligvis især i den periode af året, hvor næste års budget er på politikernes dagsorden. Det gør sig ikke alene, én gang om året at sende kommunens budget i høring hos institutioner mv., det er emnet alt for vigtigt til.

Derfor foreslår vi helt konkret, at Frederikssund kommune indfører borgermøder før, under -og gerne også efter Byrådets vedtagelse af næste års budget. For eksempel mener vi, at kommunen godt kan nå at invitere til et økonomi-borgermøde inden sommerferien i år, hvor borgerne kan få indblik i kommunens regnskab og budget, og komme med spørgsmål og forslag til politikerne.

Frederikssunds nye Byråd skal altså have stor ros for den begyndende åbenhed og dialog med borgerne, og vi håber samtidig, at Byrådet vil tage godt imod vores forslag om, at gøre endnu mere for nærdemokratiet ved at involvere borgerne i beslutningerne om, hvordan pengene – borgernes penge – skal anvendes.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, 3630 Jægerspris