Kategoriarkiv: Frederikssund

Generalforsamling i LA Fjordbyerne 2017

Kære medlem af Liberal Alliance

Den 8. maj kl. 19:00 afholdes ordinær generalforsamling i Liberal Alliance Fjordbyerne i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6, 3600 Frederikssund.

Se vedhæftede dagsorden og forslag til vedtægtsændringer.

Efter den ordinære del kommer vores lokale folketingsmedlem May-Britt Kattrup og fortæller lidt om den aktuelle politiske situation på Borgen.

Bestyrelsen håber at du har lyst til at deltage?

Bemærk, at man skal have betalt sit kontingent, for at deltage i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

 
Søren Rømer
Medlem af Liberal Alliance Fjordbyerne
Telefon: 29 45 17 75

Liberal Alliance glæder sig over den stor opbakning blandt de unge.

Til skolevalget den 2. februar blev Liberal Alliance det tredjestørste parti i Danmark med 13,5% af stemmerne. I Frederikssund kommune kom LA ind på en flot 1. plads med i alt 21,6% af stemmerne.

Marianne Porsborg, spidskandidat til kommende kommunalvalg i Frederikssund Kommune, glæder sig meget til det kommende valg:

– Med den opbakning blandt de unge har vi et godt afsæt for det kommende valg og det er dejligt, at mange af de unge allerede har besluttet sig for, at personlig frihed er en forudsætning for et godt liv.

LA: Opprioritér de borgernære kerneopgaver i budgettet!

Liberal Alliance (LA) Frederikssund (del af LA Fjordbyerne) har lige kommenteret på Budget 2015-2018 i et høringsvar, indsendt til kommunen i sidste uge. Et kort referat fra vores høringsvar må lyde:RO PÅ – kære Byrødder, Jeres ambitionsniveau er alt for højt, I vil for meget nyt på én gang, samtidig med, at I sparer for voldsomt på mange af de borgernære kerneopgaver i kommunen!

Byrådet foreslår nemlig dels så mange besparelser i næste års budget, at det næsten kan fylde en gammeldags telefonbog, og dels kommer Byrådet med forslag til stribevis af nye initiativer, nye projekter, byggeri af nye kommunale anlæg –og bygninger o.s.v. Det virker, kort fortalt, helt uholdbart.

Trist er det for eksempel at se, hvordan Byrådet med den ene hånd foreslår både øget forvaltning inden for Turisme og flere nye kommunale Turisme-nybyggerier, og med den anden hånd foreslår helt tåbelige besparelser -og utidige strukturændringer på skole, SFO og klubområdet, og det midt i en kaotisk tid, hvor indkøringen af den nye Folkeskolereform kun lige er begyndt!

Sæt tempoet ned, kære Byrødder. Pas på skolerne, de har det svært nok i forvejen. Drop, eller udskyd, mange af Jeres nye og dyre projekter. Hold igen med at optage lån – de skal trods alt betales tilbage.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, Jægerspris

Høringsvar fra Liberal Alliance – på Frederikssund Kommunes Budget 2015-2018

Det er med stor interesse, at undertegnede repræsentanter for Liberal Alliance Frederikssund (del af Liberal Alliance Fjordbyerne) har læst det nye Byråds første Budgetforslag 2015-2018. Den sammenlagte kommune har nu for første gang fået et Byråd med borgerlig-liberalt flertal i spidsen, og det har vi naturligvis forventet vi os meget af.

Indledningsvist, skal vi rose Byrådet for så småt at være gået i gang med at inddrage borgerne, dels i det udviklende, politiske arbejde (i første omgang på Kultur –og Fritidsområdet) og dels i kommunens økonomi og budgetarbejde. Naturligvis ønskede LA Frederikssund at processen med inddragelse af borgerne i kommunens årlige budgetfase var startet noget før, men nu er byrådet i gang, og til næste år kan processen fint startes op i foråret, senest før skolesommerferien, som Borgmesteren også selv var inde på, ved det nyligt afholdte informationsmøde om samme emne. Ligeledes skal der lyde ros for planer om tre mindre men vigtige initiativer:

  • Trafiksikring af Møllevej, Jægerspris – længe savnet i forhold til kravet om ”Sikker Skolevej”
  • Afskaffelse af byggesagsgebyrer – letter byrden for borgere og erhvervsliv
  • Afskaffelse af afgiftfor anvendelse af udendørsarealer…

Læs resten

Byråd har lyttet til LA

For nyligt kunne jeg læse her i Lokalavisen, at Frederikssund Byråd, med vores nye Borgmester i spidsen, har besluttet at invitere kommunens borgere til et møde omkring næste års budget. Hvor er det glædeligt – for det var præcis det Liberal Alliance Fjordbyerne foreslog i et læserbrev i foråret! De budgetter som hvert år behandles og forhandles i byrådet, drejer sig jo på én gang om forvaltning af borgernes penge og om prioritering mellem de mange ydelser kommunen leverer til borgerne. Derfor har det altid været LA politik, at borgerne skulle inddrages i processen, så godt som det nu kan lade sig gøre, og et borgermøde omkring den sidste fase i byrådets budgetforhandlinger, er afgjort et godt skridt på vejen. Så tak herfra, for at Byrådet har lyttet til LA – det tegner godt, og vi glæder os til at deltage i mødet.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, Jægerspris

Sikker skolevej ved ny Seniorlandsby?

For nyligt har kommunen udarbejdet et forslag til ny lokalplan for området ved den lille grusvej Hannelundsvej og Møllevej i Jægerspris, fordi ejeren af området ønsker at opføre en seniorlandsby i form af 61 ejerboliger. Der er altså tale om etablering af enby-i-byen placeret i et naturskønt område på mark og eng, over for Jægerspris Skole. Oprindeligt var området i kommuneplanens såkaldte rækkefølgeplan frigivet til boligbyggeri tidligst i 2019, men en fremrykning kan ske, hvis kommunen og en grundejer indgår aftale om det.

Grundlæggende går vi i Liberal Alliance varmt ind for, at private aktører står for initiativer som dette, men præcis i denne sag, er der nogle spørgsmål og problemer, som jeg godt kunne tænke mig, at Kommunen og Byrådets politikere vender en ekstra gang, inden de trygger på ja-knappen til projektet.

For det første bliver boligbyggeriet fremrykket på betingelse af, at den private ejer betaler de nødvendige vej- og infrastrukturanlæg, på kommunens veje, for at området kan tages i brug. Det er i princippet også fint og lige efter bogen, blot Frederikssund Kommune på alle leder sikrer sig, at det nye vejanlæg ikke får negative konsekvenser for skolebørnenes trafiksikkerhed.

Som forslaget ligger nu, vil seniorlandsbyen altså blive bygget med udkørsel til Møllevej, lige over for indkørslen til skolen. Møllevej er nok Jægerspris’ mest trafikerede vej, og udbygges Hannelundsvej til at være en asfalteret villavej, bør det uden tvivl ske under den største hensyntagen til de mange skolebørn, som i forvejen er utrygge ved at færdes, på cykel eller gåben, på Møllevej.

For det andet, vil jeg foreslå, at behovet for en hel seniorlandsby, i form af 61 ejerboliger i Jægerspris, vurderes lidt nærmere. Hvis det vurderes at der rent faktisk er et behov for sådan en nyby-i-byen for seniorborgere vil jeg foreslå, at kommunen i stedet tager teten til, at seniorlandsbyen blev bygget tættere på Jægerspris centrum, f.eks. på det klargjorte areal lige bag Superbrugsen og Fyrrehegnet. Det må alt andet lige være mere interessant for de ældre borgere, at bo i gå-afstand til indkøbsmuligheder, lægehus, apotek mv.

Skoleelevernes trafiksikkerhed på Møllevej er vigtig og til stadig bekymring, og ved at placere en seniorlandsby tættere på Jægerspris centrum, i stedet for det foreslåede, ville man altså slå to fluer med et smæk: undgå øget trafik lige ved Jægerspris Skole og give seniorlandsbyens beboere kortere afstand til indkøb, læge o.s.v.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, Jægerspris

LA: Økonomisk politik er en tynd kop te!

Marianne Porsborg

Marianne Porsborgs læserbrev om manglende ambitioner i Frederikssund Kommune.

LA: Økonomisk politik er en tynd kop te!

I onsdags besluttede Frederikssund Byråd en ny økonomisk politik, der skal være gældende for denne periode, hvor Venstre, for første gang, skal sidde for bordenden i byrådssalen. Nu ligger landet jo sådan, at man sjældent får noget forærende, og slet ikke i politik. Med det in mente, vil jeg i al fredsommelighed bare lige minde det blå byrådsflertal om, at hvis Venstre agter at genvinde borgmesterposten ved næste kommunalvalg i 2017, så duer det ikke, at udarbejde så ringe en økonomisk politik som den, et næsten enigt Byråd altså lige har vedtaget skal gælde for de næste 3½ år.

Kort fortalt, så kan vi desværre konstatere, at det såkaldte borgerlig-liberale flertal i Frederikssund Byråd åbenbart ikke agter at ville leve op til valgkampens fine løfter, da den nye økonomiske politik for styret i denne byrådsperiode, på ingen måde er hverken liberal, målbar eller konkret. Trist, og ærgeligt – hvis det betyder, at Venstre slet ikke agter at vise borgerne, at partiet vil føre en anden politik, end den Socialdemokraterne har stået i spidsen for, igennem de første to perioder af den sammenlagte kommunes levetid.

Godt nok tog Hans Andersen (V) ordet ved byrådsmødet og sagde (citeret efter hukommelsen): Skattelettelser er noget vi gennemfører i Venstre, det er ikke noget vi bare snakker om (citat slut). HVIS -skattelettelser for virksomheder og borgere i Frederikssund Kommune virkelig lå Venstre-løverne stærkt på sinde, så tror jeg nu også, at de ville have haft let ved at skrive det ind i den økonomiske politik. Men, det har de ikke gjort, og skattelettelser er altså alligevel bare noget Venstre kun snakker om når der er valgkamp.

LA: Ja tak til mere nærdemokrati

Liberal Alliance Frederikssund hilser de kommende lokale borgermøder på fritidsområdet varmt velkommen! Vi synes det er utroligt vigtigt, at et byråd løbende er i tæt dialog med borgerne – også imellem byrådsvalgene, og derfor ser vi frem til, at deltage aktivt i dette positive tiltag fra det nye Byråds side. Vi håber naturligvis, at rigtig mange borgere og repræsentanter fra Fritidsområdets foreninger også vil deltage aktivt i møderne.

I forlængelse af det nye Byråds begyndende åbenhed og dialog med borgerne på kultur- og fritidsområdet, vil Liberal Alliance Frederikssund foreslå, at borgermøder også indføres inden for kommunens økonomi-område. Vi mener det er betydningsfuldt for vores nærdemokrati, at byrådet også indvier borgerne i kommunens økonomi generelt, og naturligvis især i den periode af året, hvor næste års budget er på politikernes dagsorden. Det gør sig ikke alene, én gang om året at sende kommunens budget i høring hos institutioner mv., det er emnet alt for vigtigt til.

Derfor foreslår vi helt konkret, at Frederikssund kommune indfører borgermøder før, under -og gerne også efter Byrådets vedtagelse af næste års budget. For eksempel mener vi, at kommunen godt kan nå at invitere til et økonomi-borgermøde inden sommerferien i år, hvor borgerne kan få indblik i kommunens regnskab og budget, og komme med spørgsmål og forslag til politikerne.

Frederikssunds nye Byråd skal altså have stor ros for den begyndende åbenhed og dialog med borgerne, og vi håber samtidig, at Byrådet vil tage godt imod vores forslag om, at gøre endnu mere for nærdemokratiet ved at involvere borgerne i beslutningerne om, hvordan pengene – borgernes penge – skal anvendes.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, 3630 Jægerspris