Sæt Siflingen fri!

Frederikssund børn

Michael Herløvs læserbrev om den stigende ensretning i Frederikssund Kommune

I sidste uge havde en mor til et barn i skovbørnehaven Siflingen et læserbrev i lokalavisen. Hun protesterede forståeligt nok mod den forestående lukning af en velfungerende institution. Det jeg bed mærke i, var at hun citerede sin søn for at have sagt, ”at så starter vi bare vores egen skovbørnehave”.
Det er kloge ord! Og det er glædeligt at flere forældre går med tanker om at starte en privat skovbørnehave. Flere private børnehaver, vuggestuer og dagplejere kan nemlig højne de offentlige institutioners kvalitet, det er sundt med konkurrence og alternative tilbud.

I 2007 gik 6.820 børn i private vuggestuer eller børnehaver. Det tal var sidste år 16.861 og tendensen fortsætter i takt med at ensretningen af de offentlige institutioner øges. En øget ensretning er absolut ikke til gavn for børnene.
Private institutioner kan jo netop frit indrette sig på deres egen måde. Og forældrene kan frit vælge om det er et tilbud de ønsker til deres barn.

Derfor opfordrer jeg forældrene til at gøre alvor af deres planer og visioner om at bevare kommunens eneste skovbørnehave. At Enhedslisten har fået udskudt beslutningen ændrer ikke en pind, andet end at pinen trækkes ud.

Derfor opfordrer vi også det siddende byråd til at støtte forældrene, hvis de beslutter at stable et privat tilbud på benene.