LA: Økonomisk politik er en tynd kop te!

Marianne Porsborg

Marianne Porsborgs læserbrev om manglende ambitioner i Frederikssund Kommune.

LA: Økonomisk politik er en tynd kop te!

I onsdags besluttede Frederikssund Byråd en ny økonomisk politik, der skal være gældende for denne periode, hvor Venstre, for første gang, skal sidde for bordenden i byrådssalen. Nu ligger landet jo sådan, at man sjældent får noget forærende, og slet ikke i politik. Med det in mente, vil jeg i al fredsommelighed bare lige minde det blå byrådsflertal om, at hvis Venstre agter at genvinde borgmesterposten ved næste kommunalvalg i 2017, så duer det ikke, at udarbejde så ringe en økonomisk politik som den, et næsten enigt Byråd altså lige har vedtaget skal gælde for de næste 3½ år.

Kort fortalt, så kan vi desværre konstatere, at det såkaldte borgerlig-liberale flertal i Frederikssund Byråd åbenbart ikke agter at ville leve op til valgkampens fine løfter, da den nye økonomiske politik for styret i denne byrådsperiode, på ingen måde er hverken liberal, målbar eller konkret. Trist, og ærgeligt – hvis det betyder, at Venstre slet ikke agter at vise borgerne, at partiet vil føre en anden politik, end den Socialdemokraterne har stået i spidsen for, igennem de første to perioder af den sammenlagte kommunes levetid.

Godt nok tog Hans Andersen (V) ordet ved byrådsmødet og sagde (citeret efter hukommelsen): Skattelettelser er noget vi gennemfører i Venstre, det er ikke noget vi bare snakker om (citat slut). HVIS -skattelettelser for virksomheder og borgere i Frederikssund Kommune virkelig lå Venstre-løverne stærkt på sinde, så tror jeg nu også, at de ville have haft let ved at skrive det ind i den økonomiske politik. Men, det har de ikke gjort, og skattelettelser er altså alligevel bare noget Venstre kun snakker om når der er valgkamp.