Sikker skolevej ved ny Seniorlandsby?

For nyligt har kommunen udarbejdet et forslag til ny lokalplan for området ved den lille grusvej Hannelundsvej og Møllevej i Jægerspris, fordi ejeren af området ønsker at opføre en seniorlandsby i form af 61 ejerboliger. Der er altså tale om etablering af enby-i-byen placeret i et naturskønt område på mark og eng, over for Jægerspris Skole. Oprindeligt var området i kommuneplanens såkaldte rækkefølgeplan frigivet til boligbyggeri tidligst i 2019, men en fremrykning kan ske, hvis kommunen og en grundejer indgår aftale om det.

Grundlæggende går vi i Liberal Alliance varmt ind for, at private aktører står for initiativer som dette, men præcis i denne sag, er der nogle spørgsmål og problemer, som jeg godt kunne tænke mig, at Kommunen og Byrådets politikere vender en ekstra gang, inden de trygger på ja-knappen til projektet.

For det første bliver boligbyggeriet fremrykket på betingelse af, at den private ejer betaler de nødvendige vej- og infrastrukturanlæg, på kommunens veje, for at området kan tages i brug. Det er i princippet også fint og lige efter bogen, blot Frederikssund Kommune på alle leder sikrer sig, at det nye vejanlæg ikke får negative konsekvenser for skolebørnenes trafiksikkerhed.

Som forslaget ligger nu, vil seniorlandsbyen altså blive bygget med udkørsel til Møllevej, lige over for indkørslen til skolen. Møllevej er nok Jægerspris’ mest trafikerede vej, og udbygges Hannelundsvej til at være en asfalteret villavej, bør det uden tvivl ske under den største hensyntagen til de mange skolebørn, som i forvejen er utrygge ved at færdes, på cykel eller gåben, på Møllevej.

For det andet, vil jeg foreslå, at behovet for en hel seniorlandsby, i form af 61 ejerboliger i Jægerspris, vurderes lidt nærmere. Hvis det vurderes at der rent faktisk er et behov for sådan en nyby-i-byen for seniorborgere vil jeg foreslå, at kommunen i stedet tager teten til, at seniorlandsbyen blev bygget tættere på Jægerspris centrum, f.eks. på det klargjorte areal lige bag Superbrugsen og Fyrrehegnet. Det må alt andet lige være mere interessant for de ældre borgere, at bo i gå-afstand til indkøbsmuligheder, lægehus, apotek mv.

Skoleelevernes trafiksikkerhed på Møllevej er vigtig og til stadig bekymring, og ved at placere en seniorlandsby tættere på Jægerspris centrum, i stedet for det foreslåede, ville man altså slå to fluer med et smæk: undgå øget trafik lige ved Jægerspris Skole og give seniorlandsbyens beboere kortere afstand til indkøb, læge o.s.v.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, Jægerspris