LA: Ja tak til mere nærdemokrati

Liberal Alliance Frederikssund hilser de kommende lokale borgermøder på fritidsområdet varmt velkommen! Vi synes det er utroligt vigtigt, at et byråd løbende er i tæt dialog med borgerne – også imellem byrådsvalgene, og derfor ser vi frem til, at deltage aktivt i dette positive tiltag fra det nye Byråds side. Vi håber naturligvis, at rigtig mange borgere og repræsentanter fra Fritidsområdets foreninger også vil deltage aktivt i møderne.

I forlængelse af det nye Byråds begyndende åbenhed og dialog med borgerne på kultur- og fritidsområdet, vil Liberal Alliance Frederikssund foreslå, at borgermøder også indføres inden for kommunens økonomi-område. Vi mener det er betydningsfuldt for vores nærdemokrati, at byrådet også indvier borgerne i kommunens økonomi generelt, og naturligvis især i den periode af året, hvor næste års budget er på politikernes dagsorden. Det gør sig ikke alene, én gang om året at sende kommunens budget i høring hos institutioner mv., det er emnet alt for vigtigt til.

Derfor foreslår vi helt konkret, at Frederikssund kommune indfører borgermøder før, under -og gerne også efter Byrådets vedtagelse af næste års budget. For eksempel mener vi, at kommunen godt kan nå at invitere til et økonomi-borgermøde inden sommerferien i år, hvor borgerne kan få indblik i kommunens regnskab og budget, og komme med spørgsmål og forslag til politikerne.

Frederikssunds nye Byråd skal altså have stor ros for den begyndende åbenhed og dialog med borgerne, og vi håber samtidig, at Byrådet vil tage godt imod vores forslag om, at gøre endnu mere for nærdemokratiet ved at involvere borgerne i beslutningerne om, hvordan pengene – borgernes penge – skal anvendes.

Marianne Damgaard Porsborg

Næstformand i LA Fjordbyerne

Thyrasvej 40, 3630 Jægerspris