Find et kompromis for Nordmolen

Indlæg i Halsnæs Avis den 14. juni 2017:

Af Søren Rømer, Spidskandidat for Liberal Alliance

Halsnæs Avis kunne i forrige uges udgave berette, at Hundested Havn I/S har besluttet at sætte det netop fremlagte boligprojekt i bero efter et møde med borgmesteren. Man kan regne med, at borgmesteren har forklaret repræsentanterne fra Havnen om den betonklods man vil ramme, hvis man fortsætter med det fremlagte projekt.

Uenigheden kommer af, at det byggeprojekt, Hundested Havn har fremlagt, overskrider de grænser for bebyggelsesprocent og højde, som er defineret i den såkaldte masterplan for Hundested Havn.

Hvis man går en tur på Nordmolen, når man hurtigt til den konklusion, at Nordmolen trænger til liv. Nordmolen er hovedsageligt opmarchbåse til den hedengangne Grenå-færge.

Man kan også se, hvor tæt Nordmolen ligger på badestranden Trekanten, der udover selve stranden også er beriget med et bælte af lave klitter – en rigtig familie-strand. Dog uden toiletfaciliteter, som er sat i bero.

Nu er det ikke første gang, at byggeprojekter er udsat for harmdirrende protester. Det er vel mere reglen end undtagelsen i Danmark. Tænk blot på Øresundsbroen og den smukke Amaliehaven ved Amalienborg.

Vi kan ikke lade et så centralt område i havnen ligge øde hen med sine opmarchbåse, der ikke har været i brug i mere end 20 år. Liberal Alliance opfordrer derfor Hundested Havn og borgmesteren til at sætte sig sammen med en forligsmand og finde en løsning ved en passende reduktion i bebyggelsesgrad og antal etager, men uden at ødelægge ambitionen om at få skabt en levende Nordmole.

… og selvfølgelig skal der være et toilet tæt ved Trekanten. Placeringen af toilettet kan man passende lade Kattegat Strandhave bestemme, inden for en rimelig afstand til Trekanten.