Hvor er visionen i budgettet?

Af Søren Rømer, Liberal Alliance

Venstre og Dansk Folkeparti har netop indgået et forlig om det kommende års budget i Halsnæs Kommune.
Den gode nyhed er, at budgettet balancerer, og at vi får betalt noget af på vores gæld. Der bliver skåret lidt visse steder og tildelt lidt andre steder – alt i alt et stuerent budget.

Dog er det meget svært, at få øje på de visionerne bag budgettet. Det er på tide, at byrådet gerne med inddragelse af borgerne, får defineret en vision for, hvordan vi tiltrækker nye virksomheder, hvordan vi skaffer flere lokale arbejdspladser samt hvordan, vi tiltrækker nye skatteborgere til kommunen.

Kunne det ikke være lidt sjovere, at der var flere til at betale udgifterne, og kunne det ikke være sjovere, hvis vi havde mange flere arbejdspladser lokalt, og kunne det ikke være dejligt hvis mange flere af de unge vendte tilbage til Halsnæs efter endte studier for at bosætte sig og måske for at starte virksomhed?

En virksomheds valg af kommune hænger bl.a. sammen med det lokale erhvervsklima, og endnu engang kan man konstatere at Dansk Industri har vurderet Halsnæs som en af landets mindst erhvervsvenlige kommuner – bl.a. på grund af infrastruktur, kommunens image, skatter og afgifter. Kommunens vision skal forholde sig aktivt til alle disse områder – det gør nye virksomheder, når de skal vælge hovedsæde.

Når en ung familie skal bosætte sig, vil vores skønne placering på landkortet betyde meget, men valget vil også påvirkes af mange andre faktorer som f.eks. skoleresultater og trivsel, infrastruktur og ikke mindst kommuneskat. Også her taber vi til vores nabokommuner på de fleste parametre.

Hvis Halsnæs Kommune vil være en attraktiv kommune, skal der lægges en plan for at forbedre alle nævnte punkter, og et godt sted at starte kunne være igen at sænke kommuneskatten med de 0,3 procentpoint, som det forrige byråd hævede den med – så kommer vi på niveau med nabokommunerne og bliver ikke fravalgt af denne grund.

Men arbejdet stopper ikke der – der er nok at tage fat på, hvis vi vil gøre Halsnæs Kommune til den allerbedste!

Artiklen blev bragt i Halsnæs AVIS 8. Oktober 2016: Link.