Ondskaben Selv

Det er kommunens opgave at sikre, at der bliver gjort rent i de offentlige institutioner, at der bliver ryddet sne om vinteren og at broer vedligeholdes ordentligt. Men det er ikke nødvendigvis kommunen selv, der skal løse opgaverne: Kommunen skal beskrive opgaven, og sikre at den bliver løst – i den aftalte kvalitet og til den rigtige pris.

Nu er konkurrenceudsættelse af ”Natur og Vej” og ”Rengøring” langt om længe sat på dagsordenen i Halsnæs kommune, og jeg forudser mange kommentarer om, at det private erhvervsliv er ondskaben selv, at de mishandler medarbejderne og at kommunen kan gøre det meget billigere og mere effektivt selv. Husk at private virksomheder som regel kun bliver en succes, når de har gode produkter, tilfredse kunder og glade medarbejdere. Hvis private virksomheder har lige så højt sygefravær, som medarbejdere i Halsnæs kommune, vil jeg påstå, at de er dårlige til at drive virksomhed!

Det første skridt i en udliciteringsproces er at beskrive, hvilke opgaver kommunen forventer, der skal løses. Man skal også have beskrevet hvordan, det kan kontrolleres, om en privat virksomhed leverer den rigtige kvalitet. Kan det virkelig passe, at Halsnæs kommune har løst opgaverne i mange år, uden at opgaverne har været beskrevet, og uden at man har haft en kontrol af, om arbejdet blev udført ordentligt? Det kan jeg ikke tro, og hvad er det, der gør, at man nu skal beskrive opgaverne i endnu flere detaljer – mon ikke en privat virksomhed, der er specialiseret i rengøring, har en rigtig god ide om, hvordan der skal gøres rent og hvordan man skal behandle medarbejderne?

Hvis en privat virksomhed skal kunne gøre en forskel i Halsnæs kommune, skal vi ikke kræve, at de gør det præcis på samme måde, som det er blevet gjort indtil nu, for så opnår vi jo intet og bremser al innovation. Lad private virksomheder komme med deres bud på, hvordan opgaven kan løses – de har typisk bredere viden om, hvad der bedst kan lade sig gøre!

Søren Rømer
Formand for Liberal Alliance i Halsnæs